Jak dokonać pomiaru rolet

Dla uzyskania prawidłowych pomiarów, należy pobrać po dwa wymiary z długości i szerokości. Musimy zwrócić również uwagę na wystające elementy okna tj. klamki lub wywietrzniki. Dlatego sprawdzić trzeba, czy nasza roleta umożliwi pełne otwarcie skrzydła okna po zamontowaniu.

Montaż nad wnęką okienną

Przy tym typie montażu, roleta zamocowana jest do ściany lub sufitu. Jest to najczęściej stosowany montaż, który wymaga min. 25 cm przestrzeni nad nadprożem okna. Wynika to z faktu, iż maksymalnie złożona roleta ma wysokość około 25 cm. Należy to uwzględnić przy wyborze miejsca mocowania uchwytów, aby podniesiona roleta nie przeszkadzała podczas otwierania okna lub drzwi balkonowych.
akapit1

Mocowanie poza wnęką okienną

W przypadku gdy roleta rzymska mocowana jest poza wnęką okienną, do szerokości wnęki należy dodać od 5 do 10 cm po obu jej stronach, w celu zniwelowania bocznych prześwitów i uzyskania dobrego efektu wizualnego.
akapit2

Montaż w świetle wnęki okiennej

W takim przypadku roleta rzymska zostanie zamocowana wkrętami do górnej części wnęki okiennej. Jeśli zadecydują się Państwo na montaż rolety we wnęce okiennej, należy dokonać pomiaru wnęki okiennej i od wysokości i szerokości odjąć od 1 do 2 cm. W taki sposób zwymiarowana roleta będzie poruszała się swobodnie i bezinwazyjnie.
akapit3

Montaż bezinwazyjny na skrzydle okiennym

Podczas dokonywania pomiaru przy wyborze montażu rolety do skrzydła okna, należy do szerokości szyby dodać po około 2 cm po obydwu jej stronach, aby roleta nachodziła na ramę skrzydła, ale nie zahaczała o klamkę. Z kolei wysokość rolety powinna pokrywać się z wysokością skrzydła lub możemy też do wysokości szyby dodać od 5-7 cm rolety.
akapit4